PROXEED

Celosvetovo úspešný a patentovaný doplnok výživy  pre páry , ktoré sa snažia otehotnieť.

 

Výživové doplnky Proxeed vyvinula spoločnosť Sigma-tau HealthScience  so sídlom v Taliansku, ktorá dlhé roky skúmala, akú úlohu zohráva metabolizmus pri ochrane zdravia. Spoločnosť Sigma-tau disponuje hlbokými vedomosťami o metabolických procesoch prebiehajúcich v tele a o tom, akú úlohu pri tom zohrávajú výživné látky.

My, v spoločnosti Sigma-tau HealthScience veríme, že výživové doplnky by mali byť podložené dôkladným vedeckým výskumom a testovaním. Preto sme sa zaviazali k uplatňovaniu vedeckého prístupu pri vyvíjaní výživových doplnkov, a tiež k uplatňovaniu opatrení na kontrolu farmaceutickej kvality každého z našich produktov.  

proxeed- lekar- odporucanie-otehotnenie 

Proxeed bol predmetom množstva úspešných štúdií a výskumov v Anglicku, Taliansku a iných krajinách.

 

Prečo je Proxeed celosvetovo úspešný a jedinečný?

Nevhodná strava, nedostatok fyzického pohybu, nadváha, stres a fajčenie majú negatívny vplyv na plodnosť ako mužov, tak i žien, pretože spôsobujú nadmerný oxidatívny stres. 

Vedecké dôkazy potvrdzujú, že oxidatívny stres a nedostatok niektorých výživných látok môže mať negatívny vplyv na kvalitu spermií, a to zmenou energetického metabolizmu spermií, čím dochádza k poškodeniu DNA a bunkovej steny spermií.

Súčasné vedecké dôkazy taktiež naznačujú, že niektoré výživné látky, vitamíny a minerály môžu prispieť k zvýšeniu kvality vajíčka, a to zvýšením množstva energie dodanej vajíčku, a zároveň ho chránia pred nadmerným oxidatívnym stresom.

- Výživové doplnky na podporu plodnosti Proxeed® majú vyvážené zloženie, vďaka ktorému dodávajú telu vedecky preukázané výživné látky, ako sú karnitíny a antioxidanty, ktoré spermie a vajíčka potrebujú pre normálny vývin

-  Multifunkčný zložkový systém Proxeed® Plus obsahuje L-karnitín, acetyl-L-karnitín a antioxidanty, ktoré preukázateľne zohrávajú dôležitú úlohu vo vývine spermií a pri ich funkčnosti.

-  Multifunkčný zložkový systém Proxeed® Women dodáva telu 15 vitamínov, minerálov a iných výživných látok, ktoré sú potrebné na podporu plodnosti a reprodukcie u žien.

 

 

Výživové doplnky na podporu plodnosti Proxeed® predstavujú jednoduchý, bezpečný a účinný spôsob podpory reprodukčného zdravia mužov aj žien.